Ya Mahdi Adrikni....

Ya Mahdi Adrikni....

Thursday, February 25, 2010

Manfaat Selawat (bahagian kedua)

Allamah Qutubuddin Rawandi meriwayatkan dalam kitabnya Dawat, bahawa nabi Muhammad saw pernah bersabda " Jika seseorang yang berada dalam kasih sayang-ku mengirim selawat ke atasku 3 kali di siang hari dan 3 kali di malam hari, maka menjadi hak atas Allah swt untuk mengampunio dosa-dosanya yang di lakukan selama siang dan malam itu."

Nabi Muhammad saw bersabda "Suatu malam, aku melihat paman (Hamzah) dan sepupuku Ja'far bin Abi TAlib. Di hadapan mereka terdapat nampan (dulang) yang penuh dengan buah plum. Setelah beberapa saat mereka makan, plum itu berubah menjadi anggur. Kemudian ketika mereka makan lagi, angggur itu berubah menjadi kurma segar. Merka sekali lagi memakannya. Aku mendekati mereka dan bertanya, 'Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, perbuatan tertentu mana yang telah engkau lakukan sehingga mengungguli semua perbuatan lainya, sehingga kurniaan ini tercurah pada kalian? " Mereka menjawab " Semoga orang tua kita menjadi tebusan mu. Perbuatan itu adalah : mengirim selawat atasmu, memberi minum kepada penziarah (haji) dan cinta (walayah) kepada Ali bin Abi Talib as. "

Nabi Muhammad saw bersabda " Jika seseorang menuliskan nama-ku dalam sebuah buku dan mengirimkan selawat atas-ku, maka para malaikat akan sentiasa meminta ampunan untuknya sampai nama-ku tetap dalam buku itu."

Syaikh Kulaini meriwayatkan dari Imam ja'far ash-Shodiq as, bahwa beliau berkata " bilamana kamu berbicara tentang Nabi Muhammad saw, maka kirimkan lah selawat atasnya. "

Ketika seseorang mengirimkan selawat sekali ke atas Nabi Muhammad saw, maka Allah swt memerintahkan seribu barisan malaikat-Nya untuk mengirimkan selawat seribu selawat ke atas orang itu. Kerana Allah dan para malaikat-nya mengirimkan selawat, maka seluruh makhluk pun mengirimkan selawat atasnya. orang yang tidak berselawat adalah orang yang sombong dan bodoh, dan Allah, NAbi-Nya serta Ahlul Bait as tidak peduli dengan orang seperti itu. "

No comments:

Post a Comment