Ya Mahdi Adrikni....

Ya Mahdi Adrikni....

Saturday, February 27, 2010

Pemisahan Roh dari Jasad

Dalam hadis Mi'raj di ceritakan bahawa di hadapan Malikat Izrail di letakkan sebilah papan yang di atasnya tertulis nama-nama seluruh makhluk. Apabila Allah menghendaki kematian makhluknya maka nama makhluk yang akan mati itu akan hilang dari papan tersebut, dan Malaikat Izrail akan melakukan tugasnya. Adalah tidak mustahil bahawa dalam satu waktu boleh di takdirkankematian yang lebih dari satu makhluk. Sebagaimana lilin dalam jumlah yang banyak dapat dipadamkan dengan sekali hembusan sahaja, maka roh dalam jumlah yang banyak pun dapat di cabut sekaligus dalam satu masa yang sama. Tentu saja Allah yang menyebabkan kematian itu berlaku sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran :
"Katakanlah (wahai Nabi) Malaikat Maut yang di serahi tugas mengurus kamu akan menyebabkan kamu mati " (surah as-Sajdah : 11)

Thursday, February 25, 2010

14 Masoom - The Fourteen Infallibles - Ashq-e-Zainab - The Everlasting Tears of Bibi Zainab (S.A)

14 Masoom - The Fourteen Infallibles - Ashq-e-Zainab - The Everlasting Tears of Bibi Zainab (S.A)

Manfaat Selawat (bahagian kedua)

Allamah Qutubuddin Rawandi meriwayatkan dalam kitabnya Dawat, bahawa nabi Muhammad saw pernah bersabda " Jika seseorang yang berada dalam kasih sayang-ku mengirim selawat ke atasku 3 kali di siang hari dan 3 kali di malam hari, maka menjadi hak atas Allah swt untuk mengampunio dosa-dosanya yang di lakukan selama siang dan malam itu."

Nabi Muhammad saw bersabda "Suatu malam, aku melihat paman (Hamzah) dan sepupuku Ja'far bin Abi TAlib. Di hadapan mereka terdapat nampan (dulang) yang penuh dengan buah plum. Setelah beberapa saat mereka makan, plum itu berubah menjadi anggur. Kemudian ketika mereka makan lagi, angggur itu berubah menjadi kurma segar. Merka sekali lagi memakannya. Aku mendekati mereka dan bertanya, 'Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, perbuatan tertentu mana yang telah engkau lakukan sehingga mengungguli semua perbuatan lainya, sehingga kurniaan ini tercurah pada kalian? " Mereka menjawab " Semoga orang tua kita menjadi tebusan mu. Perbuatan itu adalah : mengirim selawat atasmu, memberi minum kepada penziarah (haji) dan cinta (walayah) kepada Ali bin Abi Talib as. "

Nabi Muhammad saw bersabda " Jika seseorang menuliskan nama-ku dalam sebuah buku dan mengirimkan selawat atas-ku, maka para malaikat akan sentiasa meminta ampunan untuknya sampai nama-ku tetap dalam buku itu."

Syaikh Kulaini meriwayatkan dari Imam ja'far ash-Shodiq as, bahwa beliau berkata " bilamana kamu berbicara tentang Nabi Muhammad saw, maka kirimkan lah selawat atasnya. "

Ketika seseorang mengirimkan selawat sekali ke atas Nabi Muhammad saw, maka Allah swt memerintahkan seribu barisan malaikat-Nya untuk mengirimkan selawat seribu selawat ke atas orang itu. Kerana Allah dan para malaikat-nya mengirimkan selawat, maka seluruh makhluk pun mengirimkan selawat atasnya. orang yang tidak berselawat adalah orang yang sombong dan bodoh, dan Allah, NAbi-Nya serta Ahlul Bait as tidak peduli dengan orang seperti itu. "

Manfaat Selawat (bahagian pertama)

Syaikh Kulaini meriwayatkan dari Imam Ja'far ash-Shodiq as, bahawa beliau telah berkata " Untuk menambah berat amalan baik di atas timbangan mizan, maka tidak ada perbuatan lain selain mengirimkan selawat ke atas Muhammad saw dan Keluarganya. Ketika perbuatan seseorang di timbang, dan berat amalan baiknya kurang, maka selawat akan di bawa dan di tambahkan di atas timbangan amalan baiknya itu, dan lihatlah amalan baiknya pun bertambah."

Nabi Muhammad saw bersabda :
"Pada hari kiamat ketika perbuatan seseorang akan di timbang, aku akn hadir di sana. Jika perbuatan buruk seseorang itu lebih berat dari perbuatan baiknya, maka aku akan membawa selawat yang dia kirimkan untuk-ku, dan menambahkan kepada perbuatan baiknya sehingga menambah berat amalan baiknya itu."

Syaikh Shaduq meriwayatkan dari Imam Ali ar-Ridha as yang berkata " Jika seseorang tidak mempunyai cara untuk mengurangkan perbuatan buruknya, maka hendaklah ia mengirimkan selawat dan salam atas Muhammad dan Keluarganya sebanyak mungkin, dengan melakukan itu ianya akan mengurangkan (berat) dosa-dosanya."